Lien ke geleximco, ban lien ke geleximco, lien ke geleximco khu a, lien ke geleximco khu b, lien ke geleximco khu c, lien ke geleximco khu d, bán liền kề geleximco, bán liền kề geleximco khu a, bán liền kề geleximco khu b, bán liền kề geleximco khu c, bán liền kề geleximco khu d, bán liền kề geleximco, liền kề geleximco giá rẻ, liền kề geleximco
- D47 lô 28: 87m. Mặt tiền 6m. Đường 11,5m. Hướng Đông Bắc
- D3 lô 26 : 114m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam, gần đường chính 42m
- D10 lô 5 : 114m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Tây Bắc, gần đường 20,5m
- D13 lô 20: 114m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam, nhìn ra nhà trẻ
- D4 lô 15 : 120m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Tây Nam nhìn ra vườn hoa
- D6 lô 31 : 120m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Đông, nhìn ra vườn hoa
- D8 lô 5 : 120m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Tây Bắc, nhìn ra vườn hoa
- D9 lô 28 : 120m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam
- D14 lô 31: 120m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Đông Bắc, gần nhà trẻ
PHÒNG DỰ ÁN GELEXIMCO Mr Việt Anh 0915698333

Lien ke geleximco, ban lien ke geleximco, lien ke geleximco khu a, lien ke geleximco khu b, lien ke geleximco khu c, lien ke geleximco khu d, bán liền kề geleximco, bán liền kề geleximco khu a, bán liền kề geleximco khu b, bán liền kề geleximco khu c, bán liền kề geleximco khu d, bán liền kề geleximco, liền kề geleximco giá rẻ, liền kề geleximco