Chung cư sail tower bủa vây khắp hà đông nói riêng và HN nói chung.
Việt Anh 0987 438 700