ĐẤT MẶT TIỀN CỦ CHI
DT: 128.2M2
GIẤY TỜ RÕ RÀNG HỢP LỆ