Căn hộ cao cấp Ba Đình, Căn hộ 138B Giảng Võ, Căn hộ trung tâm Ba Đình