CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MẶT TRỜI ĐỎ


Dịch vụ
- Thiết kế và phát triển các nhãn hiệu thời trang cao cấp.
- Thiết kế và phát triển website, từ web cơ bản đến web thương mại điện tử và web theo yêu cầu.
- Thiết kế và phát triển phần mềm quản lý doanh nghiệp.
- Tư vấn và triển khai các chiến dịch tiếp thị trực tuyến.
- Khảo sát, tư vấn, thiết kế, chuyển giao các hệ thống Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp vừa và nhỏ theo từng mô hình kinh doanh tại Việt nam. Bao gồm: một mạng lưới đan xen các hoạt động kiểm soát dưới dạng hướng dẫn, quy chế, quy định, bảng biểu, phần mềm (ERP), tuyển dụng, huấn luyện, đào tạo... khiến mọi họat động kém hiệu quả trong doanh nghiệp, vô tình hay cố ý đều bị ngăn chặn hoặc được phát hiện và để lại các dấu vết giúp cho việc truy tìm ra những thành phần phải chịu trách nhiệm cuối cùng.

Tuyển dụng

cong ty thoi trang mat troi do cty thoi trang mat troi do tuyen dung cty mat troi do công ty tnhh thời trang mặt trời đỏ công ty thời trang mặt trời đỏ công ty mặt trời đỏ công ty tnhh thời trang mặt trời đỏ tuyển dụngcông ty thời trang mặt trời đỏ tuyển dụngcông ty mặt trời đỏ tuyển dụngcty tnhh thời trang mặt trời đỏ cty thời trang mặt trời đỏ cty mặt trời đỏcty tnhh thời trang mặt trời đỏ tuyển dụngcty thời trang mặt trời đỏ tuyển dụngcty mặt trời đỏ tuyển dụngcong ty tnhh thoi trang mat troi docong ty mat troi docty tnhh thoi trang mat troi docty thoi trang mat troi docong ty tnhh thoi trang mat troi do tuyen dungcong ty thoi trang mat troi do tuyen dungcong ty mat troi do tuyen dungcty tnhh thoi trang mat troi do tuyen dungcty mat troi do tuyen dung


Về chúng tôi
Chúng tôi lao động khoa học, cần mẫn.
Chúng tôi coi trọng năng lực hơn là bằng cấp, khả năng thực hành hơn là lý thuyết.
Chúng tôi đánh giá cao tính liêm chính, khả năng chịu được áp lực và sự hiệu quả trong công việc.