Công ty Global Standard Real Estate chuyên cho thuê các loại hình BDS trên địa bàn HN
Website: http://www.vietnamhouserenting.com/
Liên hệ: Ms. Ha- Sales Manager
Cell phone: 0936.196.628
Email: thuha@gsr.com.vn