Nhằm giúp Chủ đầu tư (chủ nhà ) nhận được một công trình đảm bảo về kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ, Công ty tư vấn xây dựng GIÁM SÁT xin giới thiệu đến Quý khách hàng dịch vụ Giám sát thi công xây dựng nhà ở.Các công việc chính của giám sát thi công xây dựng nhà ở bao gồm:
_Giám sát, nghiệm thu hoàn thành công việc thi công, giai đoạn thi công, nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng...khi đơn vị thi công đã thi công đúng thiết kế, đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.
Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng các điều khoản minh thị trong hợp đồng.
Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng.
Đề xuất với Chủ đầu tư xây dựng công trình những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi.

Yêu cầu đối với kỹ sư, kiến trúc sư giám sát thi công xây dựng nhà ở: Kỹ sư, kiến trúc sư trực tiếp giám sát thi công xây dựng được bổ nhiệm là những người giỏi về chuyên môn, có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng và trên hết là phải trung thực.
Có 3 hình thức tư vấn giám sát thi công xây dựng nhà ở sau:
Giám sát thi công toàn thời gian:
Hình thức: Kiến trúc sư, kỹ sư giám sát thi công sẽ có mặt toàn thời gian khi đơn vị thi công làm việc nhằm thay mặt Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát đơn vị thi công triển khai đúng thiết kế, đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và đảm bảo chất lượng của công trình. Nếu phát hiện ra sai sót, cán bộ của Công ty sẽ thông báo trực tiếp cho bên thi công và Chủ đầu tư để tiến hành giải quyết kịp thời.
Chi phí giám sát: 15.000.000 VNĐ/Tháng

Giám sát thi công và quản lý vật tư:
Hình thức: Cán bộ của Công ty sẽ thường xuyên có mặt tại công trình để trông coi vật tư xuất nhập và kiểm tra quá trình thi công, đảm bảo cho việc thi công diễn ra đúng kỹ thuật và theo đúng bản vẽ thiết kế. Nếu phát hiện sai sót, cán bộ của Công ty sẽ thông báo trực tiếp cho bên thi công và Chủ đầu tư để kịp thời giải quyết. Các giai đoạn xuất nhập vật tư sẽ được theo dõi trong sổ nhật ký công trình và được báo cáo khi Chủ đầu tư yêu cầu.
Chi phí giám sát: 20.000.000 VNĐ/Tháng

Giám sát thi công các công tác quan trọng:
Hình thức: Kiến trúc sư, kỹ sư giám sát thi công sẽ có mặt khoảng 1-2h/ngày (có mặt thường xuyên lúc nghiệm thu ép cọc thử, kiểm tra áp lực cọc, đan thép, ghép cốp pha móng, các sàn tầng, đổ bê tông các sàn tầng) để kiểm tra tiến quá trình thi công xây dựng nhằm đảm kỹ thuật.
Chi phí giám sát: 6.500.000 VNĐ/Tháng.

Quý khách hàng sẽ hài lòng khi sử dụng dịch vụ Giám sát thi công của chúng tôi
chi tiết liên hệ : chuyên viên tư vấn giám sát 0906.740.766