Minh chuyên cung câp cac loai can nhựa 1L, 2L, 5L, 10L do sản xuất tại nhà nên giá cả rất hợp lí. L/H: 0937499964 A.Bằng