Cầu thang lượn_ màu giả cổ đồng.
Mức giá: 2.250.000.000 vnđ/ m tới (Chưa giảm giá)
Kết hợp chương trình giảm giá từ 12 đến 15% cho các công trình xây dựng thực hiện trong thời gian 01/03/2015 đến 31/05/2015.


Công ty cổ phần kỹ nghệ sắt Bách Toàn.
Địa chỉ: 231 Tô Hiến Thành, F.13. Quận 10.
Web site: Sản Phẩm