Chung cư Đại Thanh CT10 hàng chính chủ chênh thấp, mua nhà đón tết 2014

Chung cư Đại Thanh CT10 đã bàn giao nhà vào ngày 20/12/2013. A/C có nhu cầu mua nhà ở luôn vui lòng LH với Em để mua và được tư vấn (hoàn toàn miễn phí )
Quỳnh Hoa: 0944.438.200 – 0973.201.241
Lưu ý: Công ty làm việc cả thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

Bán Chung cư Đại Thanh CT10 diện tích 36m thiết kế 1 phòng ngủ:
*Tòa CT10A:
Tầng 5 căn 5.20 - hướng TB - giá gốc 10tr/m2
Tầng 9 căn 9.22 - hướng ĐN - giá gốc 10tr/m2
Tầng 18 căn 18.44 - hướng TB - giá gốc 10 tr/m2
Tầng 28 căn 28.42 - hướng ĐN - giá gốc 10 tr/m2
*Tòa CT10C:
Tầng 6 căn 6.18 - hướng TB - giá gốc 10 tr/m2
Tầng 14 căn 14.20 - hướng ĐN - giá gốc 10 tr/m2
Tầng 15 căn 15.18 - hướng TB - giá gốc 10 tr/m2
Tầng 30 căn 30.20 - hướng ĐN - giá gốc 10 tr/m2
Bán Chung Cư Đại Thanh CT10 diện tích 38m thiết kế 1 phòng ngủ:
*Tòa CT10A:
Tầng 6 căn 6.06 - hướng TB -> giá gốc 10 tr/m2
Tầng 10 căn 10.30 - hướng ĐN -> giá gốc 10 tr/m2
Tầng 18 căn 18.06 - hướng TB -> giá gốc 10 tr/m2
Tầng 28 căn 28.42 - hướng ĐN -> giá gốc 10 tr/m2
*Tòa CT10C:
Tầng 4 căn 4.12 - hướng TB -> giá gốc 10 tr/m2
Tầng 8 căn 8.30 - hướng ĐN -> giá gốc 10 tr/m2
Tầng 16 căn 16.25 - hướng TB -> giá gốc 10 tr/m2
Tầng 30 căn 30.30 - hướng ĐN -> giá gốc 10 tr/m2
Bán Chung cư Đại Thanh CT10 diện tích 47m thiết kế 1 phòng ngủ:
*Tòa CT10A:
Tầng 5 căn 5.08- hướng TB-> giá gốc 10 tr/m2
Tầng 7 căn 7.32 - hướng ĐN -> giá gốc 10 tr/m2.
Tầng 12 căn 12.10 - hướng TB -> giá gốc 10 tr/m2
Tầng 14 căn 14.28 - hướng ĐN -> giá gốc 10 tr/m2
Tầng 15 căn 15.06- hướng TB -> giá gốc 10 tr/m2
Tầng 16 căn 16.30- hướng ĐN -> giá gốc 10 tr/m2
Tầng 20 căn 20.12 - hướng TB -> giá gốc 10 tr/m2
Tầng 26 căn 26.34 - hướng ĐN -> giá gốc 10 tr/m2
Bán Chung cư Đại Thanh CT10 diện tích 55m thiết kế 2 phòng ngủ giá rẻ:
*Tòa CT10B:
Tầng 6 căn 6.08- hướng TB -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 12 căn 12.16 - hướng TN -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 20 căn 20.28 - hướng ĐN -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 24 căn 24.38 - hướng ĐB -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 26 căn 26.10- hướng TB -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 30 căn 30.22- hướng TN -> giá gốc 10 tr/m2
*Tòa CT10C:
Tầng 08 căn 8.32 - hướng ĐN -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 18 căn 18.08- hướng TB-> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 20 căn 20.16 - hướng TN -> giá gốc 13 tr/m2.
Tầng 26 căn 26.28 - hướng ĐN -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 28 căn 28.38 - hướng ĐB -> giá gốc 13 tr/m2
Bán Chung Đại Thanh CT10 diện tích 59m thiết kế 2 phòng ngủ giá rẻ:
*Tòa CT10A:
Tầng 6căn 6.02- hướng ĐB -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 12 căn 12.16 - hướng TN -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 18 căn 18.26 - hướng ĐN -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 22 căn 22.02 - hướng ĐB -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 25 căn 25.16- hướng TN -> giá gốc 12,5 tr/m2
Tầng 29 căn 29.26- hướng ĐN -> giá gốc 11,5 tr/m2
*Tòa CT10B:
Tầng 6căn 6.02- hướng TB -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 12 căn 12.24 - hướng ĐN -> giá gốc 13 tr/m2.
Tầng 17 căn 17.38 - hướng ĐB -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 22 căn 22.14 - hướng TB -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 28 căn 28.36- hướng ĐN -> giá gốc 12,5 tr/m2
Tầng 29 căn 29.38- hướng ĐB -> giá gốc 10 tr/m2
*Tòa CT10C:
Tầng 8 căn 8.02- hướng TB -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 12 căn 12.24 - hướng ĐN -> giá gốc 13 tr/m2.
Tầng 16 căn 16.38 - hướng ĐB -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 22 căn 22.14 - hướng TB -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 26 căn 2636- hướng ĐN -> giá gốc 12,5 tr/m2
Tầng 28 căn 28.38- hướng ĐB -> giá gốc 10 tr/m2
Bán chung cư Đại thanh CT10 diện tích 76m thiết kế 3 phòng ngủ giá rẻ:
*Tòa CT10A:
Tầng 8 căn 8.36 - hướng ĐN -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 19 căn 19.36 - hướng ĐN -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 25 căn 25.36 - hướng ĐN -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 28 căn 28.36 - hướng ĐN -> giá gốc 11,5 tr/m2
Tầng 30 căn 30.36 - hướng ĐN -> giá gốc 11,5 tr/m2
*Tòa CT10B:
Tầng 8 căn 8.04- hướng TB -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 12 căn 12.34 - hướng ĐN -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 18 căn 18.04 - hướng TB -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 23 căn 23.34 - hướng ĐN -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 27 căn 27.04- hướng TB -> giá gốc 12,5 tr/m2
Tầng 29 căn 29.34- hướng ĐN -> giá gốc 10 tr/m2
*Tòa CT10C:
Tầng 10 căn 10.04- hướng TB -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 14 căn 14.34 - hướng ĐN -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 20 căn 20.04 - hướng TB -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 26 căn 26.34 - hướng ĐN -> giá gốc 13 tr/m2
Tầng 28 căn 28.04 - hướng TB -> giá gốc 12,5 tr/m2
Tầng 29 căn 29.34 - hướng ĐN -> giá gốc 10 tr/m2
Pháp lý: Vào tên hợp đồng mua bán, ký trực tiếp với chủ đầu tư.
CAM KẾT BÁN RẺ NHẤT, KHÔNG CHỖ NÀO RẺ HƠN!
Phụ trách dự án: Quỳnh Hoa 0944.384.200//0973.201.241
Tag: chung cư đại thanh ct10 giá rẻ, Chung Cư Đại Thanh CT10 chênh thấp, chung cư đại thanh ct10, ct10 chung cư đại thanh, chung cư đại thanh ct10 mua nhà đón tết, chung cư đại thanh chênh hot, ct10 Đại thanh chênh siêu thấp,