cong ty CP Kho Van Thien Son chuyen cung cap cac dich vu kho bai, nha xuong, boc xep, giao nhan xuat nhap khau, ap tai hang hoa.
quy KH co nhu cau xin lien he
ms Binh 0937331828
de duoc tu van bao gia va xem kho truc tiep
hoac lien lac theo Link ben duoi
http://www.******************/3518/8...-cho-thue.html