Cho Thue nha nguyen can moi xay xong 48m2, 2tam ve sinh khep kin dien nuoc day du, gia ca thoa thuan, uu tien ho cho ho gia dinh. D/C Khu pho 8 Duong Chan Hung P6 Quan Tan Binh TPHCM.( dang sau buu dien Chi Hoa) gia ca thoa thuan, thanh toan tu 3 den 6thang mot lan. Lien he DT so 0908.473402 anh Khai. (co 2 nha nguyen can va 3 phong)