Vui lòng liên hệ:Định 09099 88697
· Cho thuê Saigon Pearl TOPAZ 1, tầng 10, 86m2, 2 phòng ngủ, hướng Tây Nam, view Q1, view city, Giá $900
· Cho thuê Saigon Pearl TOPAZ 1, tầng 10, 135m2, 3 phòng ngủ, hướng Tây Nam, view Q1, view city, Giá $1200
· Cho thuê Saigon Pearl TOPAZ 1, tầng 15, 135m2, 3 phòng ngủ, hướng Đông Bắc, view song Saigon, view Cảng, Giá $1200
· Cho thuê Saigon Pearl TOPAZ 1, tầng 15, 135m2, 3 phòng ngủ, hướng Tây Nam, view Q1, view city, Giá $1300
· Cho thuê Saigon Pearl TOPAZ 1, tầng 17, 89m2, 2 phòng ngủ, hướng Tây Nam, view Q1, view city, có nội thất, Giá $1200
· Cho thuê Saigon Pearl TOPAZ 1, tầng 18, 86m2, 2 phòng ngủ, hướng Tây Nam, view Q1, view city, Giá $1000
· Cho thuê Saigon Pearl TOPAZ 1, tầng 27, 140m2, 3 phòng ngủ, hướng Tây Nam, view Q1, view city, Giá $1700
· Cho thuê Saigon Pearl TOPAZ 1, tầng 30, 89m2, 2 phòng ngủ, hướng Đông Bắc, view Cảng, view sông Saigon, Giá $900

CHUYÊN: BÁN / CHO THUÊ SAIGON PEARL Ruby Topaz Sapphire
Để có giá tốt nhất và thêm nhiều sản phẩm, vui lòng liên hệ:Định 09099 88697


· Cho thuê Saigon Pearl SAPPHIRE 1, tầng 16, 90m2, 2 phòng ngủ, hướng Nam, view Q1, view city, có nội thất, Giá $1200
· Cho thuê Saigon Pearl SAPPHIRE 1, tầng 18, 130m2, 3 phòng ngủ, hướng Nam, view Q1, view city, Giá $1100
· Cho thuê Saigon Pearl SAPPHIRE 1, tầng 20, 90m2, 2 phòng ngủ, hướng Bắc, view sông Saigon, view Cảng, Giá $900
· Cho thuê Saigon Pearl SAPPHIRE 1, tầng 22, 90m2, 2 phòng ngủ, hướng Nam, view Q1, view city, có nội thất, Giá $1350
· Cho thuê Saigon Pearl SAPPHIRE 1, tầng 25, 2 phòng ngủ, hướng Nam, view Q1, view city, Giá $1200
· Cho thuê Saigon Pearl SAPPHIRE 1, tầng 30, 140m2, 3 phòng ngủ, hướng Nam, view Q1, view city, Giá $1300

CHUYÊN: BÁN / CHO THUÊ SAIGON PEARL Ruby Topaz Sapphire
Để có giá tốt nhất và thêm nhiều sản phẩm, vui lòng liên hệ:
Định 09099 88697