Liên hệ: Định 09099 88697
· Cho thuê Saigon Pearl RUBY 1, tầng 7, 140m2, 3 phòng ngủ, hướng Đông Bắc, view Cảng, view sông Saigon, Giá $1600
· Cho thuê Saigon Pearl RUBY 1, tầng 9, 140m2, 3 phòng ngủ, hướng Tây Nam, view Q1, view city, có nội thất, Giá $1800
· Cho thuê Saigon Pearl RUBY 1, tầng 10, 100m2, 3 phòng ngủ, hướng Tây Nam, view Q1, view city, có nội thất, Giá $1350
· Cho thuê Saigon Pearl RUBY 1, tầng 15, 86m2, 2 phòng ngủ, hướng Đông Bắc, view Cảng, view sông Saigon, Giá $900
· Cho thuê Saigon Pearl RUBY 1, tầng 16, 86m2, 2 phòng ngủ, hướng Tây Nam, view Q1, view city, có nội thất, Giá $1300
· Cho thuê Saigon Pearl RUBY 1, tầng 25, 100m2, 3 phòng ngủ, hướng Tây Nam, view Q1, view city, có nội thất, Giá $1500

CHUYÊN: BÁN / CHO THUÊ SAIGON PEARL tất cả tòa Ruby Topaz Sapphire
Để có giá tốt nhất và thêm nhiều sản phẩm, vui lòng liên hệĐịnh 09099 88697

Liên hệ: Định 09099 88697
· Cho thuê Saigon Pearl RUBY 2, tầng 10, 86m2, 2 phòng ngủ, hướng Đông Bắc, view sông Saigon, Giá $900
· Cho thuê Saigon Pearl RUBY 2, tầng 10, 135m2, 3 phòng ngủ, hướng Tây Nam, view Q1, view city, Giá $1300
· Cho thuê Saigon Pearl RUBY 2, tầng 25, 135m2, 3 phòng ngủ, hướng Tây Nam, view Q1, view city, có nội thất, Giá $1700
· Cho thuê Saigon Pearl RUBY 2, tầng 17, 86m2, 2 phòng ngủ, hướng Tây Nam, view Q1, view city, có nội thất, Giá $1200
· Cho thuê Saigon Pearl RUBY 2, tầng 20, 120m2, 3 phòng ngủ, hướng Tây Nam, view Q1, view city, có nội thất, Giá $1500
· Cho thuê Saigon Pearl RUBY 2, tầng 20, 135m2, 3 phòng ngủ, hướng Đông Bắc, view Cảng, view sông Saigon, có nội thất, Giá $1500
· Cho thuê Saigon Pearl RUBY 2, tầng 29, 86m2, 2 phòng ngủ, hướng Tây Nam, view Q1, view city, Giá $1000
· Cho thuê Saigon Pearl RUBY 2, tầng 30, 86m2, 2 phòng ngủ, hướng Tây Nam, view Q1, view city, có ít nội thất, Giá $1200

CHUYÊN: BÁN / CHO THUÊ SAIGON PEARL tất cả tòa Ruby Topaz Sapphire
Để có giá tốt nhất và thêm nhiều sản phẩm, vui lòng liên hệ: Định 09099 88697