Công ty cho thuê li 3.000m2 nhà xưởng khu công nghip Ni Bài, Hà Ni, nm cnh sân bay Ni Bài. Nhà xưởng 2 tng, tng 2 được xây dng trên din tích 1.500m2, tng 2 dùng làm khu điu hành hoc kho chưa hàng hóa. Khu công nghip h tng đng b. Nhà khung thép tin chế, cao 12m.Rt thun li làm xưởng sn xut, cha hàng hóa.
Giá thuê: 30.000/1m2/tháng.
Liên h Mr Chung:0906261633