- Đầy đủ các hướng
- Đầy đủ diện tích từ 36m2; 45; 48 ...đến 72m2
- Các căn hộ từ 1 ngủ đến 3 ngủ
- Liên hệ đặt căn trực tiếp CDT: 0941696236 - 0866656136