Do gia đình vào Nam, mình cần bán căn hộ 1502A Ct1 Thạch Bàn, căn vuông, diện tích thông thủy 75,4m. ( 80m tim tường). Đã đóng 50%

Các bạn có nhu cầu liên hệ không chín ba năm bảy hai sáu hai tám sáu.