Coco Wonderland Resort
Vị trí đắt địa, view biển tuyệt đẹp
Cam kết sinh lời tối thiểu 12% /năm liên tiếp trong 8 năm đầu
Chia sẽ 80% lợi nhuận cho chủ sở hữu từ năm thứ 9 trở đi
SHB hỗ trợ vay vốn 60% trong vòng 20 năm
Sử dụng các dịch vụ, tiện ích và giải trí của Cocobay
Miễn phí 15 đêm nghĩ dưỡng mỗi năm
Chỉ thanh toán 1 lần duy nhất 720 triệu