Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân có nhà ở xây dựng không phép, sai phép sau ngày 01/7/2004 [IMG]file:///C:/Users/TONHEO~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/IMG]

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận - huyện.
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Quản lý đô thị quận; Phòng Công thương huyện; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế quận - huyện, UBND phường – xã, thị trấn.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Hồ sơ gồm:

  • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận theo mẫu (2 bản chính)
  • Giấy tờ về tạo lập nhà ở - đất ở (01 bản chính và 01 bản sao)
  • Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở (02 bản chính)
  • Quyết định xử lý vi phạm xây dựng và chủ đầu tư công trình đã chấp hành quyết định xử lý của cơ quan Nhà nước.
  • Đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất theo mẫu nếu có (02 bản chính)
CÔNG TY LUẬT TNHH PL VÀ CỘNG SỰ (PL&Partners)
Lầu 4, Tòa nhà Vietran, Số 17 – 19 Hoàng Diệu, P.12, Q.4, TP.HCM
Website: www.present-legal.vnwww.luatsuhochiminh.com

Tel: 84.8. 6656 6610 – 6656 6620
Fax: 84.8.
7307 6610
Email: tuvan@present-legal.vntuvan@luatsuhochiminh.com
Hotline: 0908 42 8589