Dt: 4x20, nở hậu
Đường 14m, hướng chính Bắc
Vị trí lô đất đẹp, không vướng cống, trụ điện
Giá 37,5 triệu/m2
LH: C. Phương
ĐT: 0919920984