Em đang cần cần mua chung cư xuân mai tower 73 mét tòa A sau khi bán 1 căn khác. Ai có nhu cầu liên hệ 0979798283