Căn hộ bên em có diện tích từ 36m2 đến 72m2 với các căn hộ:

  • 1 Ngủ ; 1 Vệ Sinh
  • 2 Ngủ ; 1 Vệ Sinh
  • 2 ngủ ; 2 Vệ Sinh
  • 2.5 Ngủ; 2 Vệ Sinh