Cần nửa nhà hẻm lối hoàng gia thuyết lí, quân 3, quận 4, xỏ xiên Chí Minh. sểnh hồng riêng, mua đoạn chuyển ra ở trực tính.

Nhà cận siêu ả Vinatex, chợ, trường, vào phứa vỡ lở Đông Tây 3 phút, chợ Bến vách 5 phút, xe máy.

Diện tàng trữ sử dụng: 21m2. Gía nửa quyến rũ: 450 triệu (bao sang tay).

Điện thoại liên lạc: 0905.861.163 (a. TRUNG)