Dự Án Huy Hoàng, thạnh mỹ lợi. Quận 2

- Lô S, dt: 8 x20m, đường 12m, Hg ĐB, Sổ Đỏ, giá 34 tr/m2
- Lô P, dt: 15 x20m, đường 25m, Hg TN, , giá 47 tr/m2
- Lô A, dt: 8 x20m, đường 12m, Hg ĐB, giá 29 tr/m2
- Lô B, dt: 8 x20m, đường 12m, Hg TB, giá 28 tr/m2
-Lô C, dt:5x20m, đường 12m, Hg ĐN ,giá 32tr/m2
-Lô F,dt:5x20m,đường 60m (Sổ Đỏ) giá 41 tr/m2
-Lô J,dt:15x18m,đường 20m,Hg ĐN,giá 45 tr/m2
- Lô B,dt:8x20m, đường 25m, Hg ĐN, giá 48tr/m2
- Lô S, dt 8x20, 2MT, đường 12m giá 37tr/m2

------------------------------
NHÀ MÔI GIỚI CHUYÊN NGHIỆP
Công ty TNHH TM – DV BĐS ĐẤT VÀNG
Hotline: 0908254197 (Huy Cường)
Web: http://www.datvangrealestate.com