• Hỗ trợ vay 70% ngân hàng với 0% lãi xuất trong 12 tháng đầu
  • Không vay triết khấu 2%
  • Trả trước 70% triết khấu thêm 2%
  • Tặng ngay 1 đồng vàng khách mua căn hộ