Công ty tớ có các anh KTS toàn làm ở ÚC về và các anh ở BXD ra kinh nghiệm trên 10 năm. tớ thấy chuyên nghiệp lắm.