Bán suất ngoại giao diện tích từ 97- 132m2.
Giá 35.000.000 tr/m2
Tầng: 4. 5. 6.24