Nhà đầu tư chấp nhận lỗ 400 triệu đến 600 triệu/ 1căn; thủ tục làm việc nhanh chóng, gặp chủ nhà trực tiếp.chi tiết 1 số căn như sau:

R2 tầng 18 căn 16 diện tích 130,7m2, hướng Đông Nam, 5,343 tỷ, cắt lỗ 600 triệu

R2 tầng 20 căn 12 diện tích 88,3m2 hướng Tây Bắc, 3,838 tỷ, cắt lỗ 200 triệu

R2 tầng 9 căn 12 diện tích 88,3m2, hướng Tây Bắc, 3,585 tỷ, cắt lỗ 350 triệu

Mr.Nhật Hoàng 0943.891.625 / 01664.339.558

Thời gian liên hệ: 9h - 21h