Vui lòng liên hệ: Định 09099 88697
Hoặc tham khảo thêm thông tin qua website villathuthiem.com
Bán đất Thủ Thiêm Villa | Ban dat Villa Thu Thiem
Bán đất dự án Thủ Thiêm Villa | Ban dat du an Villa Thu Thiem
-Bán đất Villa Thủ Thiêm (Khu 5) Lô M, N, L, 8x22, đường 20M. Giá 25tr
-Bán đất Villa Thủ Thiêm (Khu 5) Lô B, A, 12x25, 11x20, mặt tiền sông, đường 20M. Giá 33tr
-Bán đất Villa Thủ Thiêm (Khu 5) Lô B, C, 14x26, đường 12M. Giá 22tr
-Bán đất Villa Thủ Thiêm (Khu 5) Lô P, 12x23, đường 12M, 2 MT. Giá 25tr
-Bán đất Villa Thủ Thiêm (Khu 5) Lô D, 10x23, đường 12M. Giá 19tr
-Bán đất Villa Thủ Thiêm (Khu 5) Lô O, 10x23, đường 20M. Giá 18tr
-Bán đất Villa Thủ Thiêm (Khu 5) Lô F, C, 14x26, hướng DN. Giá 24tr
-Bán đất Villa Thủ Thiêm (Khu 5) Lô G, 16.8x20, 2 mặt tiền. Giá 23tr
-Bán đất Villa Thủ Thiêm (Khu 5) Lô K, 8x20,đường 12M. Giá 24tr
-Bán đất Villa Thủ Thiêm (Khu 5) Lô R,E đường 12M, đối diện công viên. Giá 30tr
Khi có nhu cầu Mua hoặc ký gửi đất dự án Văn Minh, Thế Kỷ 21, Huy Hoàng, Thủ Thiêm Villa…
Vui lòng liên hệ: Định 09099 88697