DỰ ÁN THẾ KỶ 21 (SỔ ĐỎ)
Trương Chức: 0903735879 - 0913994973
-Lô A : 8x20m, hướng ĐB, lộ giới 12m, giá 26tr/m2
- Lô B : 8x20m, hướng ĐB, lộ giới 12m, giá 28tr/m2
-Lô E:10.5x20.5m, hướng ĐN-TN, lộ giới 12m, giá 32tr/m2
-Lô D : 9x21.5m, hướng ĐB, lộ giới 12m, giá 26,5tr/m2
-Lô F : 5x20.5m, hướng TN, lộ giới 12m, giá 28tr/m2
-Lô G: 5x20m, Góc 2 MT, giá 38tr/m2
-Lô G: 5x22m, hướng ĐB, lộ giới 40m, giá 43tr/m2 (Trục đường Trung Tâm 40m)
- Lô F,dt :460m2,góc 2 MT Sông,giá 33tr/m2(thương lượng)
------------------------------
NHÀ MÔI GIỚI CHUYÊN NGHIỆP
Công ty TNHH TM – DV BĐS ĐẤT VÀNG