Vui lòng liên hệ: Định 09099 88697
Dự Án Thế Kỷ 21(Sổ Đỏ)

*Lô C dt:8x20,5m,đường 12m,Hg ĐB, giá 28,5tr/m2
*Lô B dt:7,5x20,5m,đường 12m,Hg TN,giá 30tr/m2
*Lô F dt:5x20,5m,đường 40m, Hg TN,giá 47 tr/m2
*Lô H dt:4,16x22m,đường 10m,Hg TN,giá 33tr/m2
*Lô G dt:5x22m,đường 40m,Hg ĐB,giá 47 tr/m2
*Lô A dt:10x20mHướng TN,giá 31tr/m2(thương lượng)
*Lô D dt:8x20m hướng TN,giá 30tr/m2
*Lô F dt: 17x27 MT sông hướng TB giá 33tr/m2
*Lô D dt : 9x21,5 hướng ĐB đường12m giá 29tr/m2
Vui lòng liên hệ: Định 09099 88697