khu đất gần trường học kim nỗ và gần chợ kim nỗ, gần quốc lộ 05 kéo dài, gần sân gôn vân trì, gần cầu nhật tân