Vui lòng liên hệ: Định 09099 88697
Hoặc tìm hiểu them thong tin qua website villathuthiem.com
Bán giá chủ đầu tư nền 7x15 - >7x18, giá từ 37tr/m2, thanh toán theo tiến độ.
- Bán đất Huy Hoàng Quận 2 Lô G,D 8x20, đường 40M, sd. Giá 66,80tr
- Bán đất Huy Hoàng Quận 2 Lô J, 15x20, đường 25M, sổ đỏ. Giá 32tr
- Bán đất Huy Hoàng Quận 2 Lô F, 5x20, đường 20M, sổ đỏ, đối diện TTTM. Giá 45tr
- Bán đất Huy Hoàng Quận 2 Lô K, 8x20, đường 20M, sổ đỏ. Giá 36tr
- Bán đất Huy Hoàng Quận 2 Lô R, 8x20, đường 20M, sổ đỏ. Giá 35tr
- Bán đất Huy Hoàng Quận 2 Lô M, 8x20, sổ đỏ, đối diện TTHC, đường 20M. Giá 43tr
- Bán đất Huy Hoàng Quận 2 Lô J, N, Q, 15x20, đường 12M, sổ đỏ. Giá 28tr
- Bán đất Huy Hoàng Quận 2 Lô S,O, 8x20, đường 12M, sổ đỏ. Giá 25tr
- Bán đất Huy Hoàng Quận 2 Lô E, 5x20, đường 20M, sổ đỏ. Giá 36tr
- Bán đất Huy Hoàng Quận 2 Lô F, 5x20, đường 12M, sổ đỏ. Giá 25tr
Khi có nhu cầu Mua, ký gửi đất dự án Huy Hoàng, Thế Kỷ 21, Văn Minh, Thủ Thiêm Villa.
-Vui lòng liên hệ: Định 09099 88697