Vui lòng liên hệ: Định 09099 88697
· Bán đất Huy Hoàng Lô G26, 8x20, đường 40M, sd. Giá 90tr
· Bán đất Huy Hoàng Lô J6, 15x20, đường 25M, sổ đỏ. Giá 48tr
· Bán đất Huy Hoàng Lô F20, 5x20, đường 20M, sổ đỏ, đối diện TTTM. Giá 62tr
· Bán đất Huy Hoàng Lô K5, K26, 8x20, đường 20M, sổ đỏ. Giá 50tr
· Bán đất Huy Hoàng Lô R9, R12, 8x20, đường 20M, sổ đỏ. Giá 50tr
· Bán đất Huy Hoàng Lô M9, 8x20, sổ đỏ, đối diện TTHC, đường 20M. Giá 59tr
· Bán đất Huy Hoàng Lô I20, 8x20, sổ đỏ, hướng, đường 12M. Giá 43tr
· Bán đất Huy Hoàng Lô J, N, Q, 15x20, đường 12M, sổ đỏ. Giá 38tr
· Bán đất Huy Hoàng Lô S76, S77, O46, 8x20, đường 12M, sổ đỏ. Giá 38tr
· Bán đất Huy Hoàng Lô I11, 8x20, đường 12M, sổ đỏ. Giá 39tr
· Bán đất Huy Hoàng Lô E12, 5x20, đường 12M, sổ đỏ. Giá 37tr
· Bán đất Huy Hoàng Lô F87, 5x20, đường 12M, sổ đỏ. Giá 35tr
CHuyên tư vấn đầu tư và mua bán đất dự án Quận 2.
· Vui lòng liên hệ: Định 09099 88697