Vui lòng liên hệ: Định 09099 88697
· Bán đất Huy Hoàng Lô G,D 8x20, đường 40M, sd. Giá 80,87tr
· Bán đất Huy Hoàng Lô J, 15x20, đường 25M, sổ đỏ. Giá 42tr
· Bán đất Huy Hoàng Lô F, 5x20, đường 20M, sổ đỏ, đối diện TTTM. Giá 56tr
· Bán đất Huy Hoàng Lô K, 8x20, đường 20M, sổ đỏ. Giá 50tr
· Bán đất Huy Hoàng Lô R, 8x20, đường 20M, sổ đỏ. Giá 47tr
· Bán đất Huy Hoàng Lô M, 8x20, sổ đỏ, đối diện TTHC, đường 20M. Giá 59tr
· Bán đất Huy Hoàng Lô I, 8x20, sổ đỏ, hướng, đường 12M. Giá 33tr
· Bán đất Huy Hoàng Lô J, N, Q, 15x20, đường 12M, sổ đỏ. Giá 36tr
· Bán đất Huy Hoàng Lô S,O, 8x20, đường 12M, sổ đỏ. Giá 32tr
· Bán đất Huy Hoàng Lô I, 8x20, đường 12M, sổ đỏ. Giá 33tr
· Bán đất Huy Hoàng Lô E, 5x20, đường 12M, sổ đỏ. Giá 30tr
· Bán đất Huy Hoàng Lô F, 5x20, đường 12M, sổ đỏ. Giá 29tr
CHuyên tư vấn đầu tư và mua bán đất dự án Quận 2.
· Vui lòng liên hệ: Định 09099 88697