Bán chung cư royal city.
r1 căn 12 S=88m2. Ban công TB. Cắt lỗ 300tr
R5 căn 07 S=92,5m2.ban công TB. Cắt lỗ 400tr
R5 căn 19. S=92,5m2.ban công ĐB. Cắt lỗ 400tr
R2 căn 24. S=96,3m2.ban công TN. Cắt lỗ 500tr
R4 căn 16. S=102m2. Bán cắt lỗ 400tr
R5 căn 23. S= 104m2. Bán cắt lỗ 600tr
R1 căn 09. S=108m2. Ban công ĐN. Cắt lỗ 300tr
R4 căn 5. S= 109m2.ban công TB Cắt lỗ 800tr
R2 căn 09. S= 109m2. Giá bán cắt lỗ 400tr
R2 căn 08. S= 111m2 cắt lỗ 400tr
R5 căn 06. S=112m2. Ban công ĐN. Cắt lỗ 500tr
R1 căn 07. S= 114m2.ban công ĐN. Giá bán cắt lỗ 200tr
R1 căn 23. S=123m2. Ban công TN. Cắt lỗ 800 tr
R1 căn 20. S=124m2 giá bán cắt lỗ 500tr
R5 căn 01. S= 131m1. Căn góc. Giá bán cắt lỗ 700 tr
R2 căn 21. S= 133m2.ban công B. Cắt lỗ 500tr
R4 căn 10. S= 132m2.ban công ĐN. Cắt lỗ 900tr
R5 căn 02. S= 131m2.ban công ĐN. Giá cắt lỗ 600tr
R1 căn 15. S= 135m2.ban công TB. Bán cắt lỗ 350tr
R5 căn 02. S= 135m2. Bán cắt lỗ 300tr
R1 căn 25. S=151,7m2, giá bán cắt lỗ 700tr
R2 căn 13. S=145m2. Ban công ĐN. Cắt lỗ 800tr
R1 căn 29. S= 179m2. Giá bán cắt lỗ 500tr
R2 căn 01. S= 181m2.ban công ĐN. Cắt lỗ 900tr

Công ty chúng tôi còn rất nhiều căn chủ nhà nhờ bán cắt lỗ. Quý khách có nhu cầu mua royal city cắt lỗ xin liên hệ;
a trường phòng dự án; 0978466467