· Bán Saigon Pearl Topaz 1, căn số 01, 89m2, 2 phòng ngủ, view sông Saigon, view Cảng, Giá $2100
· Bán Saigon Pearl Topaz 1, căn số 02, 135m2, 3 phòng ngủ, view sông Saigon, view Cảng, Giá $2000
· Bán Saigon Pearl Topaz 1, căn số 06, 140m2, 3 phòng ngủ, view Q1, view city, Giá $2400
· Bán Saigon Pearl Topaz 1, căn số 07, 135m2, 3 phòng ngủ, view sông Saigon, view Cảng, Giá $1900
· Bán Saigon Pearl Topaz 1, căn số 08, 89m2, 2 phòng ngủ, view sông Saigon, view Cảng, Giá $2300
· Bán Saigon Pearl Topaz 1, tầng 12, 89m2, 2 phòng ngủ, view sông Saigon, view Cảng, Giá $2200
· Bán Saigon Pearl Topaz 1, tầng 21, 135m2, 3 phòng ngủ, view Q1, view city, Giá $2350
· Bán Saigon Pearl Topaz 1, tầng 25, 86m2, 2 phòng ngủ, view Q1, view city, Giá $2450

CHUYÊN: BÁN / CHO THUÊ SAIGON PEARL Ruby Topaz Sapphire
Để có giá tốt nhất và thêm nhiều sản phẩm, vui lòng liên hệ:
Định 09099 88697

· Bán Saigon Pearl Topaz 2, căn số 05, 86m2, 2 phòng ngủ, view Q1, view city, Giá $2300
· Bán Saigon Pearl Topaz 2, căn số 06, 134m2, 3 phòng ngủ, view Q1, view city, Giá $2200
· Bán Saigon Pearl Topaz 2, căn số 07, 135m2, 2 phòng ngủ, view sông Saigon, view Cảng, Giá $1900
· Bán Saigon Pearl Topaz 2, căn số 08, 86m2, 2 phòng ngủ, view sông Saigon, view Cảng, Giá $2200
· Bán Saigon Pearl Topaz 2, tầng 7, 135m2, 2 phòng ngủ, view sông Saigon, view Cảng, Giá $1900
· Bán Saigon Pearl Topaz 2, tầng 10, 89m2, 2 phòng ngủ, view sông Saigon, view Cảng, Giá $2000
· Bán Saigon Pearl Topaz 2, tầng 15, 89m2, 2 phòng ngủ, view Q1, view city, Giá $2300
· Bán Saigon Pearl Topaz 2, tầng 25, 86m2, 2 phòng ngủ, view Q1, view city, Giá $2400
· Bán Saigon Pearl Topaz 2, tầng 26, 135m2, 2 phòng ngủ, view Q1, view city, Giá $2400