Liên hệ giao dịch tại 182 - Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại : 04 35 65 9738 hoặc mobile : 0904 838 444
truy cập website: www.babytoy.vn để biết thêm chi tiết về các sản phẩm