Do ít sử dụng còn mới 90%, chưa lần nào bị tè ướt :-). Ba Mẹ nào muốn mua mà tiết kiệm một khoản để mua sữa cho bé.
Xe đẩy được 2 hướng, làm bập bênh, nằm, tựa và ngồi đề được.
Xin liên hệ Thu 0938343191