Là cha m, chúng ta luôn mong mi và cm thy t hào, hnh phúc khi được chng kiến con mình tng ngày khôn ln và trưởng thành. Vi s mong mi đó, khi con còn bé, chúng ta luôn tìm kiếm cho con nhng đ chơi đm bo các yếu t:


- An toàn cho con, không gây nguy him, chn thương cho con.
- Giúp con phát trin được th cht mnh m, rèn luyn được li sng lành mnh, năng đng làm nn tng cho sc khe tương lai. Mt cơ th khe mnh, cường tráng s là môi trường cho mt tính cách mnh m.
- Giúp con phát trin được tính t lp, giúp con sn sàng vượt qua nhng khó khăn, tr ngi trong cuc sng sau này mà không li, trông cy vào bt kỳ ai.
- Giúp con xây dng được s t tin ngay t khi còn nh, thúc đy s hòa nhp xã hi, qung giao, là cơ s ca s thành công trong tương lai cho tr.


Xe đp tp thăng bng chính là món đ chơi mà các ph huynh đang mong ch, bi vi vic giúp đ tr t 2 tui có th tp gi thăng bng trên xe 2 bánh và biết đi xe đp, xe đp cân bng giúp bé yêu có s phát trin vượt tri v th cht, vn đng, tinh thn và tính cách toàn din
Trong cách hot đng ca mình chiếc xe không quá cu kì cũng như không quá nng đ bé s dng. Xe đp cân bng cho bé mang đến cho bé s mi l v thiết kế cũng như s tin dng khi dùng vi giá thành r và thiết kế an toàn trên tng chi tiết.


Thông tin ca xe đp cân bng cho bé A8 :
- Trng lượng:4 kg
- Ti trng: 35 kg
- Kích thước: 12 inch
- Màu sc: Xanh, vàng, đ
- Cho bé t 18 tháng tr lên


Đc đim ca xe đp cân bng A8:
- Vi xe cân bng khung xe hp kim thép vi các mi hàn argon chc chn tinh sao không to đ thô cho bé, màu sơn đp sáng bóng
- Đc đim ca dòng xe đp cân bng này là nh, bé d dàng mang vác hay chuyn qua nhng đa hình g gh
- Tay lái thiết kế va tm vi bé vi lp đm bo vê cho bé khi lai xe
- Yên xe ngi êm vi kích thước chun vi thân hình ca bé, chiu cao có th thay đi vi thiết kế đc bit ca yên xe.
- Lp xe thiết kế cao su đc, bn
- Có phanh trên tay lái giúp bé điu chnh tc đ lái xe


Thay vì bn phi mua vi giá qua đt các kênh siêu th hay trung tâm thương mi....vi phương châm trit tiêu mi chi phí đưa sn phm trc tiếp ti tay người tiêu dùng.... Hãy gi ngay đ s hu sn phm tt nht....
GIÁ BÁN : 750.000VND - ĐT : 0987.786.784 / 0462.963.462