Kích Thước : 660 x 380 x 520 (mm)
Khối lượng : 2,1 Kg
Màu sắc : Vàng, Đỏ , Xanh
Thích hợp cho bé từ 2 đến 4 tuổi.
Trọng lượng cho phép : 25 Kg.
----------
*** Xe không có cần đẩy và vòng bảo vệ , không nhạc : 205.000đ
*** Xe có cần đẩy và vòng bảo vệ , không nhạc : 305.000đ
*** Xe có cần đẩy và vòng bảo vệ , có nhạc : 355.000đ