xưởng Đồ tự sản xuất nên yên tâm về chất liệu vải còn nhiều mẫu)
Đồng giá:
3th - 12th: 190k
12th - 3 tuổi: 210k
3tuổi - 5 tuổi: 230k
5 tuổi - 7 tuổi: 260k
7 tuổi - 9 tuổi: 290k
9 tuổi trở lên: 320k