THÊM MỘT SỐ MẪU MỚI CHO CÁC MẸ LỰA CHỌN. ĐÂY LÀ HÌNH ẢNH THẬT CỦA EM NÓ NAH CÁC MẸ

SIZE S : CHO BÉ TỪ SƠ SINH - 6 THÁNG
SIZE M : CHO BÉ TỪ 7 THÁNG - 12 THÁNG
SIZE L : CHO BÉ TỪ 12 THÁNG - 18 THÁNG
SIZE XL : CHO BÉ TỪ 19 THÁNG - 25 THÁNG


MS08 - 65K


MS09 - 80K (SIZE XL)


MS 09 - 65K (SIZE L)


MS09 - 65K (SIZE M)