Chả là công ty em còn một số mặt hàng túi xách cần xả kho. Hàng nhập mới nguyên, bán lại giá hữu nghị đồng giá 100k. Mẹ nào muốn mua thì liên hệ với bên em nhé
++> Showroom : 131 Trần Huy liệu, Phường 8, Phú Nhuận
==> Hotline : 1900 636 006
Túi Xách Nữ- MM 8610 (Xanh lá cây)

Túi Xách Nữ - MM K025 (Vàng nhạt)Túi Xách Nữ - MM K025 (Hồng đậm)Túi Xách Nữ - MM K025 (Hồng)

Túi Xách Nữ - MM 8611 (Cam)Túi Xách Nữ - MM 8611 (Vàng)Túi Xách Nữ - MM 8612 (Hồng nhạt)Túi Xách Nữ- MM 8613 (Xanh dương)

Túi Xách Nữ- MM 8613 (Trắng kem)Túi Xách Nữ- MM 8613 (Xanh chuối)Túi Xách Nữ- MM 8613 (Vàng chanh)Túi Xách Nữ- MM 8613 (Tím)

Túi Xách Nữ- MM 8613 (Hồng đậm)Túi Xách Nữ- MM 8613 (Xanh da trời nhạt)Túi Xách Nữ- MM 8613 (Vàng)Túi Xách Nữ- MM 8613 (Hồng)

Túi Xách Nữ- MM 8609 (Vàng chanh)Túi Xách Nữ- MM 8609 (Màu cam)Túi Xách Nữ- MM 8609 (Vàng)Túi Xách Nữ- MM 8609 (Hồng đậm)

Túi Xách Nữ- MM 8609 (Hồng nhạt)Túi Xách Nữ- MM 8609 (Xanh da trời nhạt)Túi Xách Nữ - MM A5021 (Xanh chuối phối trắng)Túi Xách Nữ - MM A5021 (Hồng phối trắng)

Túi Xách Nữ - MM A5021 (Vàng phối trắng)Túi Xách Nữ - MM A5021 (HồngTím Phối Trắng)Túi Xách Nữ- MM A0032 (Xanh chuối)Túi Xách Nữ- MM A0032 (Hồng đậm)Túi Xách Nữ- MM A0032 (Vàng)

Túi Xách Nữ- MM A0032 (Hồng tím)

Túi Xách Nữ - MM A0020 (Hồng đào phối trắng)

Túi Xách Nữ - MM A0020 (Vàng nhạt phối trắng)Túi Xách Nữ- MM 8579 (Xanh lá cây)

Túi Xách Nữ- MM 8579 (Đỏ)

Túi Xách Nữ- MM 8579 (Tím)

Túi Xách Nữ- MM 8579 (Trắng kem)Túi Xách Nữ- MM 8579 (Hồng)

Túi Xách Nữ- MM 8579 (Hồng đậm)

Túi Xách Nữ - MM 8614 (Vàng)

Túi Xách Nữ - MM 8614 (Xanh da trời nhạt)Túi Xách Nữ - MM 8614 (Hồng nhạt)

Túi Xách Nữ - MM 8614 (Màu cam)

Túi Xách Nữ - MM 8614 (Vàng chanh)

Túi Xách Nữ- MM A0012 (Xanh dương)Túi Xách Nữ- MM 8608 (Hồng đậm)

Túi Xách Nữ- MM 8608 (Vàng chanh)

Túi Xách Nữ- MM 8608 (Xanh dương)

Túi Xách Nữ- MM 8608 (Hồng nhạt)Túi Xách Nữ- MM 8608 (Vàng)

Túi Xách Nữ- MM 8608 (Màu cam)