Nhà chật e thanh lý Bộ cũi đa năng đầu thoáng teđy 9 trong 1 mới > 90% gồm:
- Cũi KT 150cm x 80cm
- Đệm green home 70 x 140cm
- Bộ quây cũi, tấm lót chấm thấm đệm
- Cọc treo màn, màn cùng bộ.
Giá tổng 3,8 trieu
Giá Thanh lý: 2,5trieu cả bộ.
EM ở Cầu Giấy,HN nhé