Mình còn 1 lô tã vải DORABE do chuyển đổi không kinh doanh nữa nên muốn thanh lý nốt các mẹ nào quan tâm nhanh chân nhé