Mình cần thanh lý ít quần áo cho bé và mẹ. Xem link bên dưới giúp mình nhé
http://www.flickr.com/photos/29844454@N05/
Liên lạc với mình Trúc 0913 907458 hoặc YM: trucni2003.
Cảm ơn mọi người.