minh muốn thanh lý máy hút sua bằng tay của unimum và hai bộ trữ sữa của unimum già 600 tiện tặng cho mẹ nó hộp sữa meji so 0 moi mua do con uong ko hợp mới mở thui cac me lien lạc sdt 0988942371