Nhà ko còn nhu cầu nên thanh lý máy hút sữa đôi pump rút gọn. Giá thanh lý 2,5tr. Có giảm cho bạn nào nhiệt tình. Liên hệ Nguyên 0919.916973