thanh ly ghế gội đầu trẻ e Việt Nhật
có 2 mầu Xanh - Hồng
ai nhu cầu alo e ạ
01675.519.569